Pevnostný systém

Fortifikačný systém mesta Komárno alebo Komárňanský pevnostný systém je systém bášt, opevnení a centrálnej pevnosti na území mesta Komárno a protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh.

Mapy: 47° 45′ 39″ s. š., 18° 07′ 44″ v. d.

Komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Jeho stavba začala v 16. storočí postavením prvej (starej) pevnosti na mieste zaniknutého hradu. V rokoch 1663-73 bola vybudovaná nová pevnosť. Spolu s výstavbou nových opevnení okolo celého mesta v 19. storočí bola zmodernizovaná aj nová pevnosť. Tým sa dosiahol vrchol v budovaní pevnostného systému.

V 20. storočí pretrvávali snahy o obnovenie objektov v minulosti tvoriacich pevnostný systém. Z pôvodného systému opevnení sú zachované všetky hlavné objekty okrem časti na ľavom brehu Váhu. Komárňanský pevnostný systém je národnou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti sa uvažuje o jeho zápise do svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

wikipedia